Forensisch Psychiatrische Afdeling te Heiloo

Helderheid scheppen in een complex programma

Helderheid in complexiteit

Nieuw ontwerp voor FPAin Heiloo, daar is in juni 2009 een nieuwe afdeling geopend voor Forensische Psychiatrische patiënten.
De nieuwbouw is een ontwerp van Zijlstra Schipper architecten uit Noord-Holland en biedt plaats voor 32 patiënten, welke allen in gesloten setting wonen. De complexiteit van de ontwerp-opgave is dat de verschillende groepen of individuen binnen het gebouw andere bevoegdheden hebben en dat de bedrijfsvoering van de functies door deze complexiteit niet in gevaar komt.
We hebben de plattegrond zo vormgegeven dat er -ondanks de complexe randvoorwaarden- een heldere structuur is ontstaan, waarbij in de routing de functies op een logische manier zijn gegroepeerd en de ruimtes meervoudig kunnen worden gebruikt.

Zijlstra Schipper Architecten - Wormer - Noord-Holland

Nieuw ontwerp FPA Heiloo - interieur - Zijlstra Schipper Architecten - Noord-Holland
Nieuw ontwerp FPA Heiloo - impressie - Zijlstra Schipper Architecten - Noord-Holland
Nieuw ontwerp FPA Heiloo - impressie - Zijlstra Schipper Architecten - Noord-Holland - 02