Algemene voorwaarden

Wij gebruiken de Algemene Voorwaarden die zijn opgesteld door (onder andere) de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).

In de Algemene Voorwaarden zijn de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vastgelegd.

Waar de DNR (De Nieuwe Regeling) zich meer op de zakelijke markt richt behandelt de Consumentenregeling de rechtsverhouding tussen architect en particuliere opdrachtgever.

DNR Zakelijk Consumentenregeling