55 woningen in Zaandam

Vervangende nieuwbouw in Zaandam Oud Zuid

Passen en meten

Slechte funderingen noodzaakte Woningcoöperatie ZVH om de bestaande arbeiderswoningen in de Burgermeestersbuurt in Zaandam te herbouwen. Het vaste stratenpatroon is hierbij intact gelaten, de oorspronkelijke jaren 30 woningen zijn vervangen voor een frisse en moderne variant, welke aan de hedendaagse normen voldoet.

Gelijktijdig met de nieuwbouw is een kunstproject geïntegreerd met de nieuwbouw. Kunstenares Karola Pezarro, blies met “Het verhaal van hout” de geschiedenis van de buurt nieuw leven in. Diverse kunstuitingen zijn verweven met de nieuwbouw.