28 Zorgwoningen te Heiloo

Een basis voor terugkeer naar de maatschappij

Omgekeerde integratie

Dit project is een startpunt geweest voor de omgekeerde integratie voor mensen met een psychische stoornis welke verblijven op het institutionele Willibrordus terrein van GGZ Noord Holland Noord.
De bouwblokken zijn zo georganiseerd, dat de er een toegankelijke en open aansluiting is met de aangrenzende wijk.

Ook de woningen zelf zijn ruim en zijn een grote stap op weg naar terug keer in de maatschappij. De gebouwopzet, de architectuur, de woningindeling en de levensloopbestendigheid hebben ervoor gezorgd dat dit project is onderscheiden met de “Good Practice award” door het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen.