Particuliere Projecten

 

Villa te Limmen

realisatie 2013-2014

Advisering interieur Villa te Wormer

realisatie 2013

Revitalisatie Villa te Egmond aan de Hoef realisatie 2013-2014

Ook de particulier markt is geen onbekend terrein. Het is juist de persoonlijke smaak, en de intensieve band tussen opdrachtgever en architect, die zorgt voor plezierige samenwerking. Een samenwerking waarbij gespard kan worden en waarbij bijzondere oplossingen vaak nodig zijn om een project tot volle tevredenheid af te kunnen ronden.