Ready to BIM

 

Wat is BIM?


De veranderende markt zorgt voor uitdagingen in de bouwbranche. Hoewel het persoonlijke contact met de opdrachtgever het belangrijkste is bij de ontwerpopgave, kunnen software pakketten bijdragen aan om onwerpopgaves snel inzichtelijk te maken. Zijlstra Schipper Architecten is innovatie en toekomstgericht. Met de opkomst van 3d computerprogramma's heeft het architectenbureau altijd de kracht en mogelijkheden ingezien van 3d ontwerpen. Dit versterkt niet alleen het visueel mogelijk maken van de ontwerpopgave, maar het ondervangt ook in een vroeg stadium bouwfouten.Door continu te investeren in kennis en techniek worden er nu al een aantal BIM projecten gerealiseerd. Met de huidige software pakketten van Revit is het mogelijk om de 3d modellen uit te wisselen met andere partijen. Door te werken met een model beschikt iedere partij over dezelfde informatie en kan er efficiënt met beschikbare data worden omgegaan. De  ervaringen zijn positief en door middel van little BIM projecten is goede ervaring opgedaan. Bestekken, begrotingen, constructies en installaties zijn integraal onderdeel geworden van het model.


Maar wat is nu eigenlijk BIM?


BIM is een afkorting voor Bouw Informatie Model. De afkorting is afkomstig uit het Engels en staat voor Building Information Model. In tegenstelling tot het traditionele ontwerp- en bouwproces wordt er tijdens het BIM-proces in een model (bestand) gewerkt. Aan dit bestand wordt alle data gekoppeld die nodig is voor het ontwerpen, bouwen en beheren van een bouwwerk. Dit model wordt gebruikt door alle partijen die betrokken zijn bij het te realiseren bouwwerk, zoals opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemer en installateur.


Het voordeel van het werken in een model is dat alle partijen dezelfde gegevens (zoals tekeningen, berekeningen, gebouwdimensies, rapporten en verslagen) gebruiken. Alle partijen kunnen zien waar de knelpunten (clash control) zich bevinden en of er aan alle regels wordt voldaan. Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld een energieberekening aan het model te koppelen, de EPC te laten uitrekenen en de constructie door te rekenen.


Als alle bovengenoemde informatie in een model zou staan, wordt het model te groot, te ingewikkeld en onwerkbaar. Daarom wordt er tijdens het BIM-proces gebruik gemaakt van een basismodel (moederbestand) waaraan diverse programma's worden gekoppeld die specifiek zijn ontwikkeld voor diverse specialisaties zoals constructieberekeningen, bouwfysische berekeningen, EPC-berekening etc. Een BIM-model laat zich goed vergelijken met een stekkerdoos waarin oneindig veel stekkers kunnen worden geplugd. Om deze uitwisseling mogelijk te maken is er een taal nodig die door elk programma begrepen wordt. Daarvoor zijn de zogenaamde open standaarden ontwikkeld zoals IFC, IFD en IDM.


Het toepassen van BIM is geen doel op zichzelf. BIM is een methode, een proces en een hulpmiddel om op een efficiënte wijze met diverse partijen samen te werken. De voordelen die aan BIM hangen zijn het terugbrengen van faalkosten, er kunnen mooie (architectonische) plaatjes mee gemaakt worden en het bevorderd de samenwerking en wederzijds begrip tussen alle partijen.


Juist omdat het BIM-proces heel veel verschilt van het huidige ontwerp- en bouwproces, is het een grote drempel voor bedrijven om te beginnen met BIM. Daarom is het raadzaam om op kleine schaal te beginnen binnen het bedrijf. Dit wordt ook wel “little” BIM genoemd. Als er met twee of drie projecten ervaring is op gedaan, kan er overgestapt worden naar een BIM-proces met externe partijen. Dit wordt “big” BIM genoemd. Dit proces van de eerste stap zetten om met BIM te beginnen en door te groeien naar een bedrijf dat met big BIM bezig is, duurt ongeveer drie jaar blijkt in de praktijk.


(bron: SBR)